Ett steg närmre världens mest hållbara vodka

Världens första vodka framställd på regenerativt odlat korn

Koskenkorva Vodka Climate Action är ett resultat av ett flerårigt samarbete med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group och den finska bonden Jari Eerola.

 

Den kontrakterade bonden Jari Eerola har på sin gård, inte långt från Helsingfors, producerat 50 ton korn som destillerats till Koskenkorva Vodka Climate Action. Produkten lanseras först i Finland.

 

Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk är en holistisk odlingsmetod som innebär att fälten är beväxta hela året och inte plöjs mer än nödvändigt, samt att endast organiskt gödningsmedel används.

 

Begreppet är fortfarande relativt okänt för många men metoden har uppmärksammats i miljö- och jordbrukskretsar de senaste åren, då den innebär många miljöfördelar. Det förbättrar bland annat jordens förmåga att lagra kol, vilket sänker koldioxidutsläppen från jordbruket. Det förbättrar också jordkvaliteten, vilket leder till fler och större grödor samt minskad risk för landerosion. Om allt jordbruk i världen genomfördes regenerativt skulle mängden koldioxid i atmosfären minska med 322 miljarder ton. Det motsvarar nästan våra globala utsläpp under 10 år.

BSAG Carbon Action Platform

BSAG Carbon Action Platform är ett samarbetsprojekt mellan forskare, jordbrukare och företag i syfte att hitta bättre sätt att lagra atmosfärisk koldioxid i mark, samt verifiera resultaten vetenskapligt. Att utveckla en kolkalkylator för att mäta resultaten av regenerativt jordbruk är ett exempel på arbetet som utförs på Carbon Action-plattformen. Lanserat som ett pilotprojekt har plattformen vuxit till ett pågående samarbete mellan flera partners som fått uppmärksamhet internationellt.

I framkant inom hållbarhetsarbete

Cirkulär ekonomi som reducerar miljöpåverkan

Destilleriet i Finland balanserar tradition med modern teknik och räknas idag som ett av de främsta inom hållbar dryckestillverkning.

Vid Koskenkorva destilleri används årligen 200 miljoner kilo finskt korn. Den del av kornet som inte används i destilleriets produktion förbränns i anläggningens egna bioenergikraftverk och återanvänds sedan som förnybart bränsle. Genom denna process har Koskenkorva destilleri sedan bara några år minskat sina koldioxidutsläpp med över 50 procent sedan 2014 och är nu mycket nära att vara helt självförsörjande i energi. Dessutom tas alla spillprodukter tillvara och blir bl a djurfoder. På detta sätt har Koskenkorva destilleri en återvinningsgrad på 99,9 %.

Om Koskenkorva

 

Genom generationer har familjer i den finska byn Koskenkorva hängivit sig till att producera en vodka som av många anses vara en av de bästa i världen. Både vodkan i sig och de olika likörerna har vunnit flera priser på den internationella spritscenen.

Koskenkorva är inte bara en vodka av yppersta kvalitet utan även en liten by i norra Finland där vodkan produceras av bönder som arbetat här i generationer. Mitt bland fälten av korn som används i tillverkningen ligger ett destilleri från 1950-talet. Ingen annanstans i världen odlas korn så långt norrut. Genom att kombinera det med rent källvatten från byn och en unik destillationsprocess, skapas världens lenaste och renaste vodka.